Regulamin


 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
  2. Właścicielem Sklepu jest: BIZUR Magdalena Oleksy, ul. Jaśkowicka 53/19, 43-100 Tychy , NIP: 646 254 41 92, tel. +48 796 220 996, adres email: kontakt@fiufiu.co
  3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
  5. Użytkownik składając zamówienie akceptuje Regulamin sklepu internetowego https://fiufiu.co
  6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienia można składać poprzez dodanie do koszyka wybranych produktów oraz przejście całej procedury opisanej w zakładce "jak kupować"
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji po jego złożeniu.
  3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu zamówienia przez Klienta dochodzi od razu do zawarcia umówy a zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Płatności
  1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Wysyłka towaru
  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (dostępne w zakładce - sposób dostawy) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i umówieniu terminu.
  2. W przypadku płatności za przelewu na konto bankowe, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania płatności na konto.
  3. W przypadku płatności w inny sposób niż PayPal lub płatność przy odbiorze, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Reklamacje
  1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
  3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Oświadczenie można także złożyć poprzez adres email : kontakt@fiufiu.co. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
  4. W terminie 7 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 7. Ochrona prywatności
  1. Polityka ochrony danych osobowych opisana jest w odręnych przepisach : Polityka ochrony danych osobowych
 8. Własność intelektualna
  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. Nazwa fiufiu.co oraz cała zawartość witryny podlega ochronie przez prawo autorskie, prawa własności do baz danych i innych dóbr intelektualnych. Zabrania się kopiowania, publikowania i przetwarzania informacji zawartych na stronie bez zgody autora.
 10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
  3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
  5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.